Укр Рус Eng Pl

Напишіть нам!

Замовити послугу

+38 (093) 435-45-35 +38 (050) 755-25-56
olsonLviv@gmail.com
вул. Патріарха Димитрія Яреми 10
м. Львів, Україна

Виплата грошової компенсації військовослужбовцям внаслідок поранення, пов’язаного з виконанням військової служби.

Чинне законодавство України передбачає виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, яким встановлено інвалідність або втрату працездатності, що настала внаслідок захворювання пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби. Зокрема, стаття 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачає, що одноразова грошова допомога надається у разі:

Чинне законодавство України передбачає виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, яким встановлено інвалідність або втрату працездатності, що настала внаслідок захворювання пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби. Зокрема, стаття 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачає, що одноразова грошова допомога надається у разі:

1) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок причин, зазначених у цьому підпункті;

2) отримання військовослужбовцем захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, а також особою, звільненою з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби;

Розміри одноразової грошової допомоги встановленні у статті 16-2 даного закону. А саме допомога у випадку встановлення інвалідності визначається у розмірі:

- 400-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи,

- 300-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи,

- 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи

У випадку встановлення часткової втрати працездатності одноразова грошова допомога призначається і виплачується залежно від встановленого військовослужбовцю ступеня втрати ним працездатності у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Встановлення інвалідності або визначення ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовцям, військовозобов'язаним та резервістам здійснюється в індивідуальному порядку державними закладами охорони здоров'я відповідно до законодавства.

Одноразова грошова допомога призначається і виплачується Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, а також органами державної влади, військовими формуваннями та правоохоронними органами, в яких передбачено проходження військової служби військовослужбовцями, навчальних (або перевірочних) та спеціальних зборів - військовозобов'язаними, проходження служби у військовому резерві - резервістами.

Кабінетом міністрів України також затверджено Порядокпризначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві.

Згідно з даним Порядком днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги є:

1. У разі встановлення інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії, а у разі повторного огляду та зміни групи інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії про первинне встановлення інвалідності;

2. У разі встановлення ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії.

У разі часткової втрати працездатності без установлення інвалідності одноразова грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який установлюється медико-соціальною експертною комісією.

Щодо порядку отримання такої допомоги:

Військовослужбовець, військовозобов’язаний та резервіст, якому виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, подає уповноваженому органу такі документи:

- заяву про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

- завірену копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв'язку інвалідності чи втрати працездатності.

Професійний військовий адвокат, зможе надати вам кваліфікований юридичний супровід.

До заяви додаються копії:

- постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;

- документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;

- документа (відповідних сторінок за наявності), що посвідчує особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи і про реєстрацію місця проживання (за наявності);

Керівник уповноваженого органу подає у 15-денний строк з дня реєстрації всіх документів розпорядникові бюджетних коштів висновок щодо виплати одноразової грошової допомоги, до якого додаються документи.

В разі виникнення питань, або ви зіткнулися з проблемами, найкраще буде звернутися до військового юриста.

Порядок нарахування коштів наступний:

1. Військова частина подає заявку на отримання коштів до Міністерства оборони.

2. Міністерство оборони перераховує кошти військовій частині.

3. Військова частина перераховує кошти військовослужбовцю.

наші контакти

Напишіть нам!

+38 (093) 435-45-35 +38 (050) 755-25-56

olsonLviv@gmail.com

вул. Патріарха Димитрія Яреми 10
м. Львів, Україна